Website Loader
logo

Projek Usahawan Akasia coming soon. World's first Orbit5 which going to change your lifestyle. Stay tuned for more updates!:

/ / /Program Ini merupakan inisiatif anak tempatan bagi mengalakkan belia menceburi bidang perniagaan. Inisiatif ini adalah pertama di Malaysia yang mempunyai aplikasi rangkaian yang dapat melihat prestasi dan secara langsung menjana Pendapatan dan ekonomi peserta. Program ini secara langsung menyokong dasar penbangunan belia negara yang mana keusahawanan merupakan bidang tumpuan utama untuk belia maju ke hadapan.

Program ini menyasarkan golongan belia Bumiputera yang berumur di antara 18 - 30 tahun yang mempunyai minat yang mendalam untuk melibatkan diri dalam bidang keusahawanan, khususnya belia yang mempunyai minat terhadap keusahawanan dan ingin ekonomi memajukan diri .

Objektif utama Program Usahawan Akasia adalah untuk:

  • i. memupuk dan menanam semangat keusahawanan di kalangan belia
  • ii. anjakan paradigma belia dari pencari pekerjaan kepada pemilik atau pengusaha
  • perniagaan; serta
  • iii. membentuk daya tahan dan jati diri di kalangan belia dalam mengendalikan perniagaan sendiri

CONTACT US

Connect with us for any enquiry.